угода користувача

­­­­


Дана угола користувача (далі - "Угода") регулює порядок роботи даного сайту (далі - «Сайт»), визначає умови використання матеріалів та сервісів Сайту. Адміністратор Сайту вказує інформацію про себе, а також контактні дані для зворотнього зв'язку на Сайті. Дана Угода є публічною офертою у відповідності до діючого законодавства України. Здійснення конклюдентних дій фізичними, або юридичними особами (далі - "Користувач"), направлених на використання Сайту вважається безумовним прийняттям (акцептом) даної Угоди. Цим Користувач підтверджує, що акцепт Угоди рівносильний підписанню і заключенню Угоди на умовах, викладених в даній Угоді.


Умови використання сайту 

 1. Використання будь яких матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України. Матеріали та сервіси Сайту призначені виключно для використання в законних цілях.
 2. Користувач має право на свій розсуд знайомитись з матеріалами і сервісами Сайту, замовляти послуги та реєструватись на Сайті.
 3. Користувач погоджується використовувати Сайт, не порушуючи майнових та/або немайнових прав третіх осіб, а також заборон та обмежень, встановлених застосовним правом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування, права використовувати зображення людей, а також будь яких дій, що призводять, чи можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту, зокрема використовуючи програми для втручання, або спроби втручання в процес нормального функціонування Сайту.
 4. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласника не дозволяється. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно отримати дозвіл Адміністратора сайту або правовласників матеріалів.
 5. При наявності технічної можливості Користувач вправі залишати коментарі та інші записи на Сайті. Користувач гарантує, що коментарі, або інші записи не порушують застосованого законодавства, не містять матеріалів з погрозами, незаконного, непристойного, порнографічного, ворожого характеру, таких, що дискредитують, що містять ознаки домагань та расової, або етнічної дискримінації, із закликами до здійснення дій, які можуть кваліфікуватись, як кримінальні злочини, або вважатись недопустимими за іншими причинами, матеріалів, які пропагандують культ насилля та жорстокості, або містять нецензурну лайку. Адміністрація Сайту не зобов'язується проводити попередню модерацію матеріалів і записів на Сайті Користувачами. За коментарі та записи на Сайті, залишені Користувачем, Користувач несе відповідальність самостійно і в повному обсязі.
 6. Адміністратор Сайту не несе відповідальність за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть розміщуватись на Сайті, Користувач переходить за посиланнями, що знаходяться на сайті на зовнішні ресурси на свій розсуд.
 7. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або існуючими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, товарами або послугами, доступними на Сайті або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
 8. Наданням в будь-якій формі (реєстрація на Сайті, здійснення замовлень, підписка на рекламні розсилки і т.і.) своїх персональних даних Адміністрації Сайту, Користувач підтверджує повноту, справжність і достовірність наданої інформації, а також відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ, а також надає згоду на обробку персональних даних, що містяться в контактній формі.
 9. Адміністратор Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку, без будь-яких повідомлень Користувача, змінювати вміст Сайту, а також змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на даній сторінці. Актуальна версія Угоди завжди розташована на даній сторінці. Для уникнення суперечок з приводу зміни Угоди Адміністратор Сайту рекомендує періодично ознайомлюватися з вмістом Угоди розташованої на даній сторінці. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від використання Сайту.
 10. Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку обмежувати доступ Користувача на Сайт, якщо буде обґрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність. Крім того, адміністратор має право видаляти матеріали користувачів на вимогу уповноважених органів державної влади або зацікавлених осіб в разі, якщо дані матеріали порушують чинне законодавство або права третіх осіб.
 11. Адміністратор Сайту і Користувач несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до Угоди та чинним законодавством України. Адміністратор Сайту не несе відповідальність за технічні перебої в роботі сайту, разом з тим Адміністратор Сайту зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.
 12. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 13. Адміністратор має право припиняти роботу Сайту, а так само частково або повністю припиняти доступ до сайту до завершення необхідного технічного обслуговування і (або) модернізації Сайту.
 14. Здійснюючи дії щодо прийняття цієї Угоди (оферти), Користувач гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Угоди в цілому і зобов'язується їх дотримуватися.

2014-2022
Авторські права захищено.